Preskocit navigáciu

V Banskej Bystrici vzniklo Doktrinálne centrum a organizačné jadro Spoločného operačného veliteľstva OSSR


V Banskej Bystrici vzniklo Doktrinálne centrum a organizačné jadro Spoločného operačného veliteľstva OSSR Vo štvrtok vznikla nová zložka Ozbrojených síl SR, Doktrinálne centrum a organizačné jadro pre vytvorenie Spoločného operačného veliteľstva, so sídlom v Banskej Bystrici.

Za účasti štátneho tajomníka ministerstva obrany Mariana Majera, náčelníka Generálneho štábu OSSR generála Daniela Zmeka a velenia ozbrojených síl podpisom protokolov o oficiálnom vzniku novej súčasti ozbrojených síl.

Vznikom doktrinálneho centra vypĺňame jednu z medzier v štruktúre ozbrojených síl. Tvorba doktrinálneho prostredia a rýchla reakcia na zmeny ktoré pred nás stavajú aktuálne a budúce bezpečnostné výzvy je to čo moderné ozbrojené sily potrebujú okrem modernizácie výzbroje a pripraveného personálu. Zároveň na tomto mieste vzniká organizačné jadro budúceho Spoločného operačného veliteľstva. Toto veliteľstvo bude odpoveďou na poznatky ktoré máme nielen z pôsobenia v operáciách v zahraničí, skúseností našich spojencov, ale aj poznatkov z riadenia operácií na operačnom a strategickom stupni. Zároveň nám umožní zefektívniť pôsobenie v domácom krízovom manažmente vrátane boja s pandémiou COVID-19,“, uviedol pri vzniku centra generál Zmeko. Následne odovzdal velenie novo designovanému veliteľovi brigádnemu generálovi Martinovi Michalkovi, ktorý na funkciu prichádza z pozície zástupcu veliteľa pozemných síl.

Úlohou novej zložky ozbrojených síl bude okrem tvorby doktrín štandardov a predpisov, prierezovo pre všetky zložky, príprava spoločného veliteľstva na operačnej úrovni, ktoré bude plánovať a riadiť všetky stredné a veľké operácie. Tieto úlohy bude pripravované Spoločné operačné veliteľstvo plniť naprieč celým spektrom operácií, od domáceho krízového manažmentu akým je pomoc pri katastrofách a živelných pohromách, až po rozhodujúce vojenské operácie na obranu zvrchovanosti a územnej celistvosti Slovenskej republiky. Zároveň sa bude podieľať na podpore medzinárodných operácií a plnení medzinárodných záväzkov.

V Banskej Bystrici vzniklo Doktrinálne centrum a organizačné jadro Spoločného operačného veliteľstva OSSRV Banskej Bystrici vzniklo Doktrinálne centrum a organizačné jadro Spoločného operačného veliteľstva OSSRV Banskej Bystrici vzniklo Doktrinálne centrum a organizačné jadro Spoločného operačného veliteľstva OSSRV Banskej Bystrici vzniklo Doktrinálne centrum a organizačné jadro Spoločného operačného veliteľstva OSSRV Banskej Bystrici vzniklo Doktrinálne centrum a organizačné jadro Spoločného operačného veliteľstva OSSRV Banskej Bystrici vzniklo Doktrinálne centrum a organizačné jadro Spoločného operačného veliteľstva OSSRV Banskej Bystrici vzniklo Doktrinálne centrum a organizačné jadro Spoločného operačného veliteľstva OSSR

Autor: OOd NGŠ , Foto: OOdNGŠ-PP - Dátum: 01.10.2020
Čítanosť: 7851
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share